ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Όλα μας τα είδη καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση, τους όρους και το χρόνο που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους και τα οποία δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρεία μας.

Για την κάλυψη προίόντος από εγγύηση, είναι απαραίτητη η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς από το κατάστημα μας. Επίσης είναι απαραίτητη η απόδειξη παροχής από αδειοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων.  Απαραίτητα είναι επίσης ο αριθμός πλαισίου του αυτοκινήτου σας, τα ΧΛΜ τοποθέτησης του προϊόντος στο αυτοκίνητο σας, και τα ΧΛΜ που τελικά βγήκε ελαττωματικό το ανταλλακτικό.

Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα μας εντός 2 ημέρων.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ζημίες που οφείλονται στο ίδιο το προϊόν μόνο, λόγο ελαττώματος του, και όχι ζημίες που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγων, ή λόγω κακής τοποθέτησης και συναρμολόγησης του, ή λόγω χρήσης διαφορετικής από αυτό που για το οποίο έχει κατασκευαστεί (π.χ. αγωνιστική χρήση χωρίς να το ορίζουν οι προδιαγραφές, μετατροπές κτλ).

Λάμπες, ηλεκτρονικά μέρη όπως επίσης δισκόφρενα και δισκόπλακες δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Τα εργοστάσια κατασκευής των ανταλλακτικών είθισται να ζητούν το ανταλλακτικό προς εγγύηση για έλεγχο από το αρμόδιο τεχνικό τους τμήμα. Σε αυτήν την περίπτωση το πόρισμα για την εγγύηση ενδέχεται να καθυστερήσει αρκετά καθώς όλα τα εργοστάσιο βρίσκονται στο εξωτερικό. 

img1.1
img1.1